In bài này
Chuyên mục: Tin tức
Lượt xem: 131

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ

Hiện nay đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 12/12/2021

Vậy Trung tâm CNTT xin thông báo cho các học viên có tên trong Danh sách cấp chứng chỉ theo Quyết định 723/QĐ-TĐHHT đến nhận chứng chỉ (đính kèm tệp phía dưới) .

Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm CNTT, Trường Đại học Hà Tĩnh, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Lưu ý: Học viên khi đến lấy chứng chỉ vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; giấy tờ tùy thân khác có ảnh

Người phát chứng chỉ: Cô Thương; SĐT liên hệ: 0941 260 567

T169985083 4071017072984029 6121168521866557292 n