All for Joomla All for Webmasters
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CNTT, TIẾNG ANH, TIẾNG TRUNG
Trung tâm liên tục khai giảng các khóa học và cấp chứng chỉ CNTT, Tiếng Anh, Tiếng Trung.
Trường Đại học Hà Tĩnh là Trung tâm khảo thí ICDL
Đại diện chính thức của Tổ chức ECDL tại Việt Nam (Công ty cổ phần ICDL Việt Nam) và Trường Đại học Hà Tĩnh ký kết Thoả thuận nhằm tiến tới việc triển khai áp dụng Chuẩn Quốc tế về kĩ năng CNTT ICDL trong phạm vi Trường Đại học Hà Tĩnh với mục đích là đưa ra một chuẩn đánh giá chính xác và hiệu quả về kĩ năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT của nguồn nhân lực của Việt Nam.
Các chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
Trung tâm CNTT liên tục mở các khóa đào tạo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo TT 03/2014/TT-BTTTT; Ôn thi chứng chỉ ICDL - Chứng chỉ thỏa mãn yêu cầu của TT 03/2014/TT-BTTTT.
Tin học Văn phòng Ứng dụng
Chương trình học Tin học Văn phòng Ứng dụng được xây dựng theo nhu cầu thực tế, dựa trên các tác vụ văn phòng của các bộ phận Thư ký, Trợ lý, Nhân viên văn phòng...
Đào tạo CNTT theo hệ thống chứng chỉ quốc tế
Học viện NetPro đã được nhiều tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới ủy quyền là đối tác đào tạo như Microsoft, Cisco, SCP, NIIT, EC-Council, VMware…, đồng thời cũng là trung tâm khảo thí quốc tế của Pearson Vue, Prometric, ICDL và Kryterion.